V našem pracoviště Vehruel centre Ostrava nově nabízíme podpůrnou Terapii hrou.

Hra je pro dítě přirozeným způsobem zkoumání světa kolem sebe, prostředek sebevyjádření i komunikace. V herničce se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty hračky, které umožňují vyjadřovat to, co sami těžko vyjadřují slovy. V průběhu terapie jim vyškolený terapeut vytváří bezpečné a pečující prostředí, které umožňuje dítěti svobodně si hrát. Terapeut dítěti rozumí a díky tomu se dítě cítí lépe. Terapie hrou u dětí prokazatelně pomáhá k úpravě chování, zvládání afektů, větší emoční stabilitě, zvýšení sociálních kompetencí a úpravě vztahu k sobě i okolí a další.

Více o Terapii hrou >>