Podpora pro rodiny z Ukrajiny | Допомога сім’ям з України

Důležité odkazy s informacemi +420 974 801 802 nebo e-mail ukrajina@mvcr.cz Informace o zdravotní péči pro občany Ukrajiny (česky)  Informace o zdravotní péči pro občany Ukrajiny (v ukrajinštině) Важливі посилання з інформацією +420 974 801 802 або електронною поштою ukrajina@mvcr.cz Інформація про медичне обслуговування громадян України (укр.) Інформація про медичне обслуговування громадян України (українською мовою)…

Terapie hrou ve Verheul centru Ostrava

V našem pracoviště Vehruel centre Ostrava nově nabízíme podpůrnou Terapii hrou. Hra je pro dítě přirozeným způsobem zkoumání světa kolem sebe, prostředek sebevyjádření i komunikace. V herničce se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty hračky, které umožňují vyjadřovat to, co sami těžko vyjadřují slovy. V průběhu…