Expertní tým

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

zakladatelka VERHEUL neurosensory centre Ostrava, psychopedka, etopedka, Snoezelen terapeutka, garantka pro Snoezelen

Kamila Hladišová

výkonná manažerka, metodička prevence, krizová interventka

Prim. MUDr. Jarmila Zipserová

rehabilitační lékařka, odborná garantka

Mgr. P. Helena Kysučanová

vedoucí Snoezelen terapeutka, metodička Snoezelen terapií

Mgr. Aneta Marcalíková

psychoterapeutka, speciální pedagožka

Mgr. Petra Schwarzová

psychoterapeutka

Bc. Marie Tešlová

sociální pracovnice