Expertní tým

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

zakladatelka VERHEUL neurosensory centre Ostrava, psychopedka, etopedka, Snoezelen terapeutka, garantka pro Snoezelen

Kamila Hladišová

výkonná manažerka, metodička prevence, krizová interventka

Prim. MUDr. Jarmila Zipserová

rehabilitační lékařka, odborná garantka

Mgr. P. Helena Blechová

vedoucí terapeutka, artefiletička, Snoezelen terapeutka

Mgr. Adéla Božoňová

psychoterapeutka, krizová interventka, sociální pracovnice

Mgr. Anna Hrbáčková

psycholožka