Komunitní a poradenské centrum

Bílá medvědice

Pomáháme rodinám s dětmi se specifickými potřebami.

Nabízíme

Motivační setkání

S každou zapojenou rodinou si stanovíme cíle, kterých chceme společně dosáhnout ...

Poradenství

Rodičům dětí se specifickými potřebami, ale i dětem samotným poskytujeme individuální poradenství ...

Individuální program

Formou individuální práce s rodinami naplňujeme cíle, které jsme si dali na motivačním setkání ...

Skupinové programy

Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení příběhů, zkušeností, vyjádření obav, pochopení, inspiraci ...

Odlehčovací aktivity

V době programu zajišťujeme péči o všechny děti rodičů, který se programu účastní ...

Multidisciplinární podpora

Rodinám dětí s hendikepem nabízíme podporu týmu odborníků ...

Zjistěte více o nás

ISNA-MSE® z.s.

Institut SNOEZELEN-MSE

Verheul Centre Ostrava

Percept Fun - pomůcky

Podporují nás

Aktivity jsou podpořeny z programu Rodina MPSV ČR.