Psychoterapeutická podpora

pro lidi s akutní nebo dlouhodobou životní zátěží a pro lidi s duševním onemocněním

Úkolem krizové intervence je poskytnutí včasné, dosažitelné, krátkodobé pomoci a podpory lidem, kteří se aktuálně nacházejí v náročných životních situacích. Jedná se o situace, které souvisejí s osobními, sociálními, vztahovými potížemi a lidé je vnímají jako ohrožující a nedokážou je zvládnout sami vlastními silami. Mezi nejčastější krizové situace patří např. ztráta blízkého, sdělení diagnózy vážného onemocnění, zhoršení zdravotního stavu dítěte, rozchod nebo ztráta zaměstnání. Pomáháme klienta stabilizovat a soustředit se na aktuální dění „tady a teď.“

Krizová intervence může probíhat osobně tváří v tvář s krizovým interventem nebo přes telefon, videohovor, popř. chat.

Psychoterapii vnímáme jako dlouhodobé doprovázení klienta v určitém období jeho života. Zaměřujeme se na hloubkový rozvoj klienta a jeho sebepoznání.

Psychoterapie probíhají v prostorách poradny s využitím prvků Snoezelen.

Psychoterapeuti v naší poradně se řídí etickým kodexem EAP (Evropská asociace pro psychoterapii).

Možnost využít finančního příspěvku od vaší zdravotní pojišťovny

vzp cpzp zps

Členství v České asociaci pro psychoterapii umožňuje nabízet klientům možnost využít příspěvek od zdravotní pojišťovny. Patří mezi ně VZP, ČPZP a ZPŠ.

  • Program VZP pro dospělé a děti od 7 let umožňuje čerpat až 5 000 Kč na 10 sezení u vybraných psychoterapeutů. Více zde >>>
  • Program ČPZP poskytuje příspěvek až 2 500 Kč pro pojištěnce od 7 let na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů. Více zde >>>
  • Program ZPŠ zde >>>

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) je od roku 2019 hlavním garantem kvalifikace a profesionality psychoterapeutů zapojených v programu psychosociální podpory.

Pravidla využívání psychoterapeutických služeb:

Psychologické poradenství probíhá formou konzultací. Společně zjišťujeme aktuálně probíhající obtíže a zaměřujeme se na nastavení strategie pro jejich úspěšné zvládnutí (např. nácviky komunikace, asertivity, relaxace).