Komunitní a poradenské centrum

Bílá medvědice

V Komunitním a poradenském centru Bílá Medvědice nabízíme v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí poradenství a podporu pro lidi, kteří pečují o děti.

Jedná se o soubor poskytovaných služeb určených pro děti s hendikepem a jejich pečující rodiče a biologické děti pěstounů.