Doprovázení pěstounů

Jsme organizace, která mimo jiné vykonává sociálně-právní ochranu dětí (SPOD). Zaměřujeme se na podporu bezpečného, stabilního, příjímacího a podnětového prostředí pro zdravý vývoj dítěte.

Zásady naší práce: nejlepší zájem dítěte, respekt k jedinečnosti, otevřenost a důvěra.

V „Bílé Medvědici“ nabízíme služby multidisciplinárního týmu složeného z psychologa, psychoterapeuta, speciálního pedagoga, etopeda, sociální pracovnice, metodika prevence a krizového interventa.

Nabízíme výpomoc pěstounům s hlídáním dětí ve Verheul neurosenzorickém centru v době, kdy pěstouni navštěvují úřady, či jiná důležitá jednání, při kterých nemohou být děti přítomny.

Poskytujeme také konzultace s klíčovým pracovníkem v SNOEZELEN – MSE prostředí.

Zajišťujeme vlastní vzdělávání pro pěstouny v rámci následujících kurzů, které probíhají v prostorách vzdělávacího institutu organizace:

  • agresivní jedinec
  • komunikace v psychicky náročných situacích
  • poruchy chování
  • psychosociální potřeby pěstounů v domácím prostředí
  • dítě s ADHD
  • dítě s PAS
  • dítě s těžkým kombinovaným postižením

Také nabízíme:

Pomáháme se zprostředkováním sociálních dávek, komunikace s odbornými pracovišti (např. OSPOD, školy, lékaři, nadace).

Orientace v aktuálních obtížích a nastavení strategie pro jejich zvládnutí.

Zaměření se na dosažení hloubkové transformace kvality života klientů tak, aby mohli žít subjektivně spokojený život.

Řeší se akutní životní krize jako jsou rozvody, ztráta zaměstnání, náhlé zhoršení stavu dítěte, úmrtí dítěte aj.

Doprovod do školy, prevence rizikového chování, spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a se školami, adaptace na školní prostředí.