Terapie hrou ve Verheul centru Ostrava

V našem pracoviště Vehruel centre Ostrava nově nabízíme podpůrnou Terapii hrou. Hra je pro dítě přirozeným způsobem zkoumání světa kolem sebe, prostředek sebevyjádření i komunikace. V herničce se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty hračky, které umožňují vyjadřovat to, co sami těžko vyjadřují slovy. V průběhu…