Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

logo_OPZ_barevne_CZE

Název projektu: Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Donátor: ESF OPZ

Reg.číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010614

Doba realizace: 1. 9. 2019–28. 2. 2022

Popis projektu: Projekt Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči se zaměřuje na zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu pečujících osob prostřednictvím terapeutického nástroje Snoezelen. Pro pečující osoby bude realizována psychoterapie ve Snoezelen místnosti, svépomocné skupiny, poradenství s peer konzultantem (autentickou osobou) a edukací (formou přednášek a kurzů s možností individuálního návazného poradenství). Celkem je projekt určen pro min. 50 pečujících osob. Může se jednat o rodiče dětí s hendikepem či pečující osoby o partnera či jinou blízkou osobu.

Leták o projektu – pdf ke stažení

Plakát o projektu – pdf ke stažení

Projekt byl prodloužen do termínu 31. 5. 2022. Prodloužení termínu realizace reflektuje prostup CS projektu podpořenou službou – předpokládané ukončení podpory CS projektu bylo stanoveno na měsíc březen. S ohledem na fakt, že podpora CS projektu ve většině případů nepřesahovala hranici bagatelní podpory, byli vytipováni 2 zástupci CS projektu (klienti), kteří podpořenou službu využívali ve vyšší intenzitě. U těchto zástupců CS projektu bylo předpokládáno přesažení hranice bagatelní podpory v březnu roku 2022 a následné ukončení podpory v rámci projektu. Podpora těchto 2 osob a dalších podpořených osob byla následně vyhodnocena a nyní slouží jako vstupní podklad pro závěrečnou evaluační zprávu. Tímto krokem chceme zajistit kvalitnější zpracování závěrečné evaluační zprávy díky vyššímu počtu respondentů – statistických dat.