Skupinové programy

Skupinový program pro rodiny s dítětem se specifickými potřebami

Skupinový program je určen pro rodiny s hendikepovanými dětmi, kteří mají potřebu sdílet svůj životní příběh, chtějí se inspirovat od řešení či situací jiných rodin, chtějí a potřebují o svých problémech mluvit ve skupině.

Cílem skupinového programu je naučit rodiče i děti odpočívat, a to jak tělesně, tak duševně

Na programu probíhají dotekové terapie s cílem naučit rodiče dostat spasmické tělo hendikepovaného dítěte do uvolnění. Vycházíme z faktu, že pokud se rodič naučí zmírňovat dopady postižení svých dětí, uleví nejen dítěti, ale i sobě samému. Navíc při vzájemném doteku dochází k budování a prohlubování vztahu mezi rodičem a dítětem, k projevu empatie.

U rodičů s dětmi s poruchou chování (např. PAS či ADHD) budeme rodiče učit, jak si mají s dětmi hrát, jak je mají motivovat, komunikovat s nimi a koncentrovat je.

Silnou stránkou skupinového programu je socializace hendikepovaných dětí.

Skupiny jsou vytvořeny tak, aby byly přítomny vždy rodiny s obdobným hendikepem.

Skupinový program povede metodička nebo terapeutka. 

Podpůrné skupiny pro biologické děti pěstounů

Pro biologické děti pěstounů realizujeme skupinovou formu podpory, kde se děti pod vedením psychologa/psychoterapeuta mohou poznávat, sdílet své příběhy a zkušenosti, vidět, že i jiné děti to mají podobně.

  • Délka trvání skupinového programu: 12 lekcí (4 lekce/měsíc)
  • Délka jednoho setkání: 90 minut
  • Počet účastníků skupiny: 6 až 8 dětí

Každá z lekcí je vždy věnována nějakému z témat, konkrétní koncept vytvoří psycholog/psychoterapeut na počátku realizace.

Témata se týkají:

  • komunikace uvnitř rodiny
  • vztahy s pěstounským dítětem
  • co se změnilo po jeho příchodu
  • jak dítě vnímá svoji novou pozici (jaké role přejímá)
  • jak ovlivňuje změna v rodině dítě ve škole, v dětském kolektivu (zdali se dítě setkalo s šikanou, se zesměšňováním, jestli se cítí „jiné“) apod.

Program vede psycholog/psychoterapeut.

Úspěšnost programu je vyhodnocována dotazníkem (pro zmapování pocitů, emocí, obav, přání dětí pro vyhodnocování efektivity skupinové podpory a jejím směřování ke stabilizaci rodinné situace), který děti budou vyplňovat při vstupu do skupiny a při jejím ukončení.

O spolupráci je veden záznam.

Aktivita je podpořena z programu Rodina MPSV ČR.