Poradenství

Poradenství pro rodiny s dítětem se specifickými potřebami

Rodičům dětí se specifickými potřebami nabízíme individuální poradenství.

Poradna je otevřená každý týden, jeden celý všední den 9.00–16.00 hod.

Poradenství vede metodička, která z každého setkání provede krátký zápis.

Hlavní témata, která jsou při spolupráci s rodiči řešena:

 • sociální dávky
 • možnost čerpání příspěvků na odlehčovací aktivity
 • kompenzační pomůcky
 • možnost využití programů
 • vhodné školy a školky v regionu apod.

Rodiče se rovněž s metodičkou mohou radit, co mají dělat, pokud nastavená léčba dlouhodobě nepřináší efekt.

O poradenství je tradičně velký zájem ze strany rodičů dětí s poruchou chování, kdy stav dětí se v čase mění (přechod z rané péče do školy, školy, dospívání). Tito rodiče nejčastěji řeší:

 • nezvladatelnost dítěte
 • obtížnou socializaci v rodině, ve škole, školce, ve společnosti
 • obtížné zapojení rodiče samotného do pracovního procesu (potřebuje zkrácený úvazek, ideálně poblíž školy či školy, kde se nachází dítě apod.)
 • bezvýchodnost situace
 • opuštění rodiče/osamělost

Při poradenství je rodič v poradně sám.

V průběhu poradenství zajišťujeme péči o všechny děti rodiče (viz Odlehčovací aktivity).

Individuální poradenství pro biologické děti pěstounů

Cílem poradenství je

 • otevření problému biologického dítěte
 • pojmenování problému nahlas
 • navržení kroků vedoucích ke zlepšení situace v rodině a tím i situaci dítěte samotného

Pro každé dítě (potažmo jeho rodinu) je realizováno 10 setkání (včetně setkání skupinových).

Úspěšnost poradenství spočívá v nastavení individuálních cílů každého dítěte a jejich zhodnocení při ukončení podpory.

O spolupráci je veden záznam.

Aktivita je podpořena z programu Rodina MPSV ČR.