Odlehčovací aktivity

Odlehčovací aktivity mají za úkol umožnit rodičům zúčastnit se programů, které naše centrum nabízí.

Jedná se zejména o poradenství, kde jsou rodiče sami, proto potřebují zajistit péči o všechny děti. Stejně tak na programech, kde sice jsou rodiče s hendikepovaným dítětem, ale mnohdy se jedná o vícečetné rodiny nebo o rodiny s více (různě) hendikepovanými dětmi, což je bariéra, která by řadě rodičů znemožnila zapojit se do podpůrných programů.

Odlehčovací aktivity probíhají v místností dle koncepce Snoezelen, vybavenou terapeutickými pomůckami a přítomným proškoleným pracovníkem tak, aby děti, které budou v této místnosti trávit čas, měly zajištěný program s důrazem na děti s hendikepem.