Multidisciplinární podpora

rodin dětí s hendikepem

Rodinám, které mají dítě s těžkým hendikepem, nabízíme podporu s využitím multidisciplinárního týmu

Aktivita je postavena na využívání prvků otevřeného dialogu, kdy se do řešení rodiny zapojuje multidisciplinární tým složený z odborníků na míru potřebám dané rodiny (např. psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, etoped, logoped, fyzioterapeut a další).

Pro každou rodinu realizujeme dle aktuálních možností a situace rodiny, následující model:

1. setkání s rodičem/rodiči samostatně: co v rodině funguje, nefunguje, jaké vnímají slabé stránky, co potřebují doplnit, aby snížili pečovatelskou zátěž

2. setkání s dítětem samostatně: zmapování potřeb dítěte, jeho zdravotní a duševní stav, co dítě potřebuje k tomu, aby se zlepšila jeho situace, co se daří, nedaří

3. setkání soc. pracovníka a odborníků: informace o anamnéze rodiny a nastavení základního plánu pro rodinu, zainteresování odborníků do Setkání okolo dítěte (SOD) – MD týmu

4.–7. (popř. 9) setkání společné (SOD): odborníků, soc.pracovníka, vedoucího projektu (dle potřeby), rodičů, dítěte

10. (dle potřeby může být setkání méně) závěrečné setkání rodičů a dítěte se sociálním pracovníkem: vyhodnocení celé spolupráce, uzavření zakázky, popř. směřování na další služby žadatele či jiných organizací

Smyslem multidisciplinární podpory rodiny (MD týmy) je velmi efektivní podpora rodičů i dítěte za podpory všech odborníků, participačním způsobem vzniká akční plán rodiny, procesy jsou koordinované, všichni vědí, co mají dělat a vše je v souladu s omezeními, potřebami či potenciálem v dalších oblastech.

Zároveň dochází ke zplnomocnění a posilování kompetence rodičů, což ústí v jejich schopnost lépe fungovat jako rodiče a pečující osoby.

Setkání multidisciplinárního týmu vede sociální pracovník/facilitátor. 

S rodiči je uzavřena smluvně dohoda o spolupráci, podepsaná mlčenlivost a souhlas se sdílením informací členům MD týmu. 

O spolupráci v rámci setkání je veden záznam.

Aktivita je podpořena z programu Rodina MPSV ČR.