Individuální program

pro rodiny s dítětem (dětmi) se specifickými potřebami

Individuální program vede terapeutka, která je odborníkem na metodu Snoezelen.

Programu se účastní vždy rodič a dítě

V případě, že bude mít rodič více dětí, bude zajištěna péče o dítě proškoleným pracovníkem (viz Odlehčovací aktivity).

Při individuálním programu budou postupně naplňovány cíle, které si rodina stanovila na začátku spolupráce na motivačním setkání.

Může se jednat o:

  • nácvik péče o dítě
  • přestavení terapeutických pomůcek
  • komunikaci s dítětem
  • způsoby jeho motivace
  • hry
  • relaxace apod.

Délka každého setkání na programu – 1 hodina

Využíváme koncept, který je založen na respektu, motivaci, toleranci k tempu člověka, k jeho individualitě

Tento přístup je významně založený na hlubokém vztahu a bezpečném sdílení. Jeho základním principem je vyváženost mezi aktivací a relaxací.

Program probíhá ve speciálně vybaveném prostředí, které působí na všechny smysly člověka a umožňuje mu cítit se uvolněně a v bezpečí.